U bent welkom! De gehele winkel is open. Boeken kijken, bestellingen ophalen, een praatje maken, op gepaste afstand en maximaal 20 klanten in de winkel. De openingstijden zijn zoals vertrouwd: maandag 13.00-18.00 uur, overige werkdagen van 9.30 tot 18.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. Komt u liever niet de deur uit? Gratis thuisbezorging per fietskoerier in Arnhem, Velp e.o.. Bestel bij uw lokale boekhandelaar! BESTEL 
Wist u dat wij ook alle e-books kunnen leveren? Klik hier.

Petit Café is voorlopig gesloten. Binnenkort openen wij een kerstmis pop-up in de ruimte achter de boekhandel. 

Activiteiten: we starten met gesprekken Leven in coronatijd, twee lezingen Ik Buurt Mee ONLINE: 18/11 Dick van der Steen en 9/12 Peter Zuidema. Onder voorbehoud organiseren we een tweetal Beethoven-concerten in de Waalse Kerk. Komend voorjaar starten we twee leeskringen: één rondom Wittgenstein's minnares van David Markson en een geschiedenisleeskring. Tijdens de kerstvakantie organiseren wij een leeskring voor jongeren rondom het boek Auxiety van Dieuwertje Heuvelmans. interesse in een van deze leeskringen? Lees meer.

Jansen & de Feijter breidt haar cultuur-maatschappelijke activiteiten uit. Lees bijgaand over de veranderingen die wij komende maanden en jaren willen realiseren.

026 - 362 89 59 / info@eenpassievoorboeken.nl

© Copyright Boekhandel Jansen & de Feijter 2015.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.eenpassievoorboeken.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Boekhandel Jansen & de Feijter.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boekhandel Jansen & de Feijter of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Boekhandel Jansen & de Feijter”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Boekhandel Jansen & de Feijter voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Boekhandel Jansen & de Feijter stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Ofschoon met zorg samengesteld, kan informatie over tijden en plaatsen fouten bevatten. Boekhandel Jansen & de Feijter zal nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van foute gegevens.

© 2020 Jansen & de Feijter |  Privacyverklaring | Alle rechten voorbehouden  |  Contact