De winkel is gesloten - in ieder geval tot 9 februari - maar wij werken gewoon door. Bel ons of mail ons en wij komen uw bestellingen bezorgen. Gratis thuisbezorging per fietskoerier in Arnhem, Velp e.o. Afhalen is helaas niet toegestaan (ook niet voor boeken die reeds zijn betaald).
Wist u dat wij ook alle e-books kunnen leveren? 

Petit Café is gesloten. Binnenkort starten we met het bezorgen van dinerboxen voor twee. 
Meer informatie volgt.

Activiteiten:ook alle fysieke activiteiten t/m 9 februari komen te vervallen. Wel hervatten we de lezingen Ik Buurt Mee ONLINE. Meer informatie over de eerstvolgende lezing: klik hierKomend voorjaar starten we twee leeskringen: één rondom Wittgenstein's minnares van David Markson en een geschiedenisleeskring. Meer informatie volgt.

026 - 362 89 59 / info@eenpassievoorboeken.nl

 

 

© Copyright Boekhandel Jansen & de Feijter 2015.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.eenpassievoorboeken.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Boekhandel Jansen & de Feijter.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boekhandel Jansen & de Feijter of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Boekhandel Jansen & de Feijter”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Boekhandel Jansen & de Feijter voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Boekhandel Jansen & de Feijter stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Ofschoon met zorg samengesteld, kan informatie over tijden en plaatsen fouten bevatten. Boekhandel Jansen & de Feijter zal nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van foute gegevens.